ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω11Τ46Μ9ΞΗ-Ζ4Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω11Τ46Μ9ΞΗ-Ζ4Κ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

100038385

746

μερική ανάκληση της Α.Α.Υ 538/2021 λόγω υλοποίησης της δαπάνης σε μικρότερο ποσό.

30/09/2021 14:44:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *