ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΒΡΣ46907Ε-Κ7Β

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΡΣ46907Ε-Κ7Β

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

99221938

22567

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ

30/09/2021 14:44:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *