ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΓΕΜΟΕΘΦ-ΠΣ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΕΜΟΕΘΦ-ΠΣ2

30/09/2021 03:00:00

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

51562

814

προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την έκθεση του Ιστορικού Μουσείου στο Χώρο Τεχνών και συγκεκριμένα:Λάμπες IP 65, PAR 38, 3.000K, 15W, τεμ. 15,Λάμπες IP 30, PAR 30, 3.000K, 11W, τεμ. 15,Λάμπες IP 20, R7S, 3.000K, 12W, τεμ. 15,Κανάλι αυτοκόλλητο 20mm*13mm, τεμ 8,Ασφαλειοαποζεύκτης 3*160

30/09/2021 14:44:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *