ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6Θ7Φ4653Π4-1Η6

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Θ7Φ4653Π4-1Η6

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467234

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την “ Υποστήριξη λογισμικού προγράμματος μισθοδοσίας της ΕΦΑ Κιλκίς ” στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς» με κωδικό έργου 2019ΣΕ01400006 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

30/09/2021 14:44:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *