ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΠ3Ζ46907Λ-ΑΜΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠ3Ζ46907Λ-ΑΜΣ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

99221939

12014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ" ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "LERIVA DIAGNOSTICS A.E."

30/09/2021 14:43:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *