ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΒΞ146906Β-Ω1Ι

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΞ146906Β-Ω1Ι

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

99221999

4152

Εξωσυμβατικές προμήθειες αντιδραστηρίων.

30/09/2021 14:43:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *