ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΚΤΜ46Ψ8ΝΨ-556

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΤΜ46Ψ8ΝΨ-556

30/09/2021 03:00:00

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

99202011

812

Ανάκληση του υπολοίπου της ΑΑΥ 38/2021, σύμφωνα με το αίτημα ανάκλησης της Δ/νσης Τ.Υ 812/2021.

30/09/2021 14:43:20

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *