ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΣΘ34690ΒΧ-31Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΘ34690ΒΧ-31Χ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

99221925

1195

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ-ΜΙΚΡ/ΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

30/09/2021 14:42:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *