ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

96ΡΠ469067-Ρ47

https://diavgeia.gov.gr/doc/96ΡΠ469067-Ρ47

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’

99222000

4510

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4510/30-09-2021

30/09/2021 14:42:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *