ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

603ΨΩΡ5-ΧΞΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/603ΨΩΡ5-ΧΞΒ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6114

247682/2021

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δαπάνης για απόδοση της επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. στις Σχολικές Επιτροπές (Γ΄ Δόση 2021) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους και για το θεσμό Σχολικού Τροχονόμου της Διεύθυνσης Παιδείας

30/09/2021 14:42:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *