ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

656Ζ4690Β5-Ξ3Ι

https://diavgeia.gov.gr/doc/656Ζ4690Β5-Ξ3Ι

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

99221922

22183

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ CPV 44521100-9 – ΓΙΑ ΤΟ 2022)

30/09/2021 14:42:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *