ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω384ΟΚΒΥ-Δ5Σ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω384ΟΚΒΥ-Δ5Σ

30/09/2021 03:00:00

Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

53299

1160

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

30/09/2021 14:42:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *