ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΩΕ5ΟΞ5Ψ-5ΕΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΕ5ΟΞ5Ψ-5ΕΜ

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

55291

12577

Συνάντηση με τον Προϊστάμενο του Γ Τμήματος της διεύθυνσης προγραμματισμού και συντονισμού ελέγχου επί της οριστικής έκθεσης της ΕΣΕΛ κατά ΟΑΚ

30/09/2021 14:42:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *