ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9Μ2Ρ46907Λ-ΚΗ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Μ2Ρ46907Λ-ΚΗ4

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

99221939

12024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ"

30/09/2021 14:42:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *