ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΘΚΔΩΗΟ-ΤΡ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΚΔΩΗΟ-ΤΡ5

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

6291

18164/30-09-2021

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Ν.Α.ΚΥ 30 ΤΣ 388 (ΣΥΜΠΛ. ΤΗΣ ΑΑΥ 1114)

30/09/2021 14:42:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *