ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9Ν09Ε-Ε96

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ν09Ε-Ε96

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

10

6796

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ κας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ-ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑ , ΓΡΑΜ ΟΕΥ Γ , ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥ ΣΤΟ ΓΡ. ΟΕΥ ΡΩΜΗΣ

30/09/2021 14:41:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *