ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ71ΔΟΛΥΝ-Φ5Ο

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ71ΔΟΛΥΝ-Φ5Ο

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

52764

775/2021

Α.Α.Υ. 130/2021: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Π.Σ & ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

30/09/2021 14:41:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *