ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ74Ψ4653Π8-ΘΒΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ74Ψ4653Π8-ΘΒΖ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

100015996

ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/90820/5038

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την μετακίνηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Αμυρά & των συνοδών ασφαλείας στο Ν. Ιωαννίνων 1/3-10-2021.

30/09/2021 14:41:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *