ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΑΡΑΟΕΠΘ-1ΥΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΡΑΟΕΠΘ-1ΥΦ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

50884

9384

ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΙΧΗΡΗΣΗΣ

30/09/2021 14:40:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *