ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΕΤ046907Ε-83Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΤ046907Ε-83Ρ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

99221938

22566

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ

30/09/2021 14:40:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *