ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΙΓΕ46ΨΧΨΒ-ΛΞΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙΓΕ46ΨΧΨΒ-ΛΞΔ

30/09/2021 03:00:00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ)

99200069

οικ. 1292

ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

30/09/2021 14:40:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *