ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ0ΚΥ469067-ΕΟΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΚΥ469067-ΕΟΘ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’

99222000

4509

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4509/30-09-2021

30/09/2021 14:39:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *