ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

682ΥΟΡ1Κ-Ξ11

https://diavgeia.gov.gr/doc/682ΥΟΡ1Κ-Ξ11

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

50196

119729

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε.Φ.999-02 ΑΛΕ 2420403001 ΠΟΣΟΥ 120€

30/09/2021 14:39:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *