ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΧΩ146906Β-9ΨΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΩ146906Β-9ΨΦ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

99221999

4151

Εξωσυμβατικές προμήθειες απολυμαντικών.

30/09/2021 14:39:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *