ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

64ΑΙΩΚ4-6ΣΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΑΙΩΚ4-6ΣΗ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

6190

17559

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ RUN MESSINIA 2021 – Τρέχουμε για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Ειδικότερα: Διαμονή με πρωινό 25 ατόμων ( αθλητές & συντελεστές της διοργάνωσης ) την 06 Οκτωβρίου 2021.

30/09/2021 14:38:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *