ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΞ51ΟΞ5Ψ-4Τ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ51ΟΞ5Ψ-4Τ9

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

55291

12579

Παράσταση και κατάθεση προτάσεων επί της προσφ. 15/2016 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΚΤΕΡ- ΕΡΕΤΒΟ κατά Ο.Α.Κ Α.Ε ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Κρήτης

30/09/2021 14:38:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *