ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω2ΨΝΩΨΚ-ΚΛ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2ΨΝΩΨΚ-ΚΛ5

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

6030

9431

ΑΑΥΣ 585 – 30/9/2021"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ" (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021: 250.000,00€ (ΠΔΕ) – ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 : 135.000,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ))

30/09/2021 14:37:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *