ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΘΜΒ7ΛΨ-Θ0Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΜΒ7ΛΨ-Θ0Θ

30/09/2021 00:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5005

148290

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 148290

30/09/2021 14:37:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *