ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΚ797ΛΨ-ΠΒΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ797ΛΨ-ΠΒΒ

30/09/2021 00:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5005

148293

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 148293

30/09/2021 14:37:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *