ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΘΣ27ΛΨ-ΦΣ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΣ27ΛΨ-ΦΣ9

30/09/2021 00:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5005

148280

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 148280

30/09/2021 14:37:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *