ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6Ω427ΛΨ-ΑΩΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ω427ΛΨ-ΑΩΖ

30/09/2021 00:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5005

148275

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 148275

30/09/2021 14:37:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *