ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

91Ν946ΝΠΙΘ-ΑΓΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/91Ν946ΝΠΙΘ-ΑΓΡ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

100068650

11175

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

30/09/2021 14:37:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *