ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΜΨ1Ω96-ΗΜΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΨ1Ω96-ΗΜΗ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

6058

75625/30-09-2021

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων – Μετάβαση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ. Σοφίας Παπαγιαννίτση στη Λάρισα στις 05.10.2021 για να παρασταθεί ενώπιον της Επιτροπής του Άρθρου 152 Ν. 3463/2006.

30/09/2021 14:37:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *