ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΗΥΡΩΗ0-ΘΗ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΥΡΩΗ0-ΘΗ2

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

6306

13468/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΑΔ 453/2021

30/09/2021 14:37:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *