ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΗΔΝ46Μ9Τ4-Ξ4Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΔΝ46Μ9Τ4-Ξ4Κ

30/09/2021 03:00:00

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ

100038678

ΑΥ/074/2021

Δέσμευση πίστωσης ποσού €510,00 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μηνός Οκτωβρίου

30/09/2021 14:37:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *