ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

63ΑΟΩΕΕ-5ΩΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΑΟΩΕΕ-5ΩΑ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

6130

90636

Ανανέωση της άδειας του λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης(Τeamvier)

30/09/2021 14:36:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *