ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΛΙΘ4690Β7-1Α5

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΙΘ4690Β7-1Α5

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

99221898

1848η/13669

Ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για την ετήσια προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ για τις ανάγκες της Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας (ΚΑΕ 1311)

30/09/2021 14:36:46

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *