ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

66Ο0ΟΞΧΘ-ΓΞ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/66Ο0ΟΞΧΘ-ΓΞ5

30/09/2021 03:00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

55406

7466/30-09-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Νο 596

30/09/2021 14:36:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *