ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ038ΩΛΚ-ΗΩΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ038ΩΛΚ-ΗΩΡ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

6166

39472

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΝΤΑΜΑΡΙΑ.
[ Δαπάνη ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, για τα έτη: 2021 (= 400.000,00 €), 2022 (= 400.000,00 €), 2023 (= 1.800.000,00 €) ]

30/09/2021 14:35:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *