ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΥΕΩ4690ΒΣ-Θ7Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΕΩ4690ΒΣ-Θ7Θ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ

99221920

10981

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

30/09/2021 14:35:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *