ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

98Α0ΟΞΧΘ-Η5Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/98Α0ΟΞΧΘ-Η5Κ

30/09/2021 03:00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

55406

7464/30-09-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Νο 595

30/09/2021 14:35:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *