ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΛΚΨ46906Β-ΨΧΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΚΨ46906Β-ΨΧΗ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

99221999

4150

Εξωσυμβατικές προμήθειες εμφυτεύσιμου υλικού.

30/09/2021 14:35:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *