ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΡΒΙ469Β7Λ-ΦΓ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΒΙ469Β7Λ-ΦΓ2

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

99206911

19490

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡ. 490 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

30/09/2021 14:35:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *