ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΜΡ5ΩΡΝ-Δ9Ω

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΜΡ5ΩΡΝ-Δ9Ω

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

6116

11428/2021

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ" ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΙΣ 2-3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ: 21REQ009277927 2021-09-29) (ΣΧΕΤ. Η ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 237/2021 Α.Ο.Ε.)

30/09/2021 14:35:19

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *