ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΙΧΟ46ΜΤΛΗ-ΤΨΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΧΟ46ΜΤΛΗ-ΤΨΥ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Φ.14.9/8006

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΛΕ 2120201017

30/09/2021 14:35:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *