ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ1ΡΛ4690Β5-Κ0Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΡΛ4690Β5-Κ0Ρ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

99221922

22182

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ CPV 44521100-9)

30/09/2021 14:35:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *