ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΡ474690ΒΟ-ΛΜ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡ474690ΒΟ-ΛΜ5

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

99221895

1680/2021

προμήθεια ειδών καθαριότητας(χημικκό υγρό)ς)από την εταιρεία " ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΑΕ

30/09/2021 14:35:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *