ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ9ΧΟ469067-ΓΤΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΧΟ469067-ΓΤΔ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’

99222000

4508

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4508/30-09-2021

30/09/2021 14:35:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *