ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΜΜΘ46Μ9ΞΗ-70Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΜΘ46Μ9ΞΗ-70Κ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

100038385

745

μερική ανάκληση της Α.Α.Υ 539/2021 λόγω υλοποίησης της δαπάνης σε μικρότερο ποσό.

30/09/2021 14:34:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *