ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΤΧ546904Μ-ΗΦΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΧ546904Μ-ΗΦΨ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

99221889

866-1-2021

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6830/2021

30/09/2021 14:34:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *